สินเชื่อทรานส์ฟอร์เมชั่นและค่าจ้างที่ปรึกษา ให้เอสเอ็มอี ใช้ระบบอัติโนมัติและหุ่นยนต์ | News & Event

สินเชื่อทรานส์ฟอร์เมชั่นและค่าจ้างที่ปรึกษา ให้เอสเอ็มอี ใช้ระบบอัติโนมัติและหุ่นยนต์

2018-12-12 09:13:00 Asia/Bangkok


นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการ สถาบันไทย-เยอรมัน ได้เปิดเผยว่า
หลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมันเข้ามาประเมินภาพรวมเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีไทย พบว่า
เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีไทยยังคงอยู่ในช่วงของยุคเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี 2.0  ซึ่งกระทรวงเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี
ได้มีโครงการการยกระดับการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี)
โดยขณะนี้อยู่ในช่วงการประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้ และตั้งเป้าไว้ว่าจะมี SME
จำนวน 300 รายนำระบบอัติโนมัติและหุ่นยนต์ไปใช้ภายในปีนี้
และมีเป้าหมายให้เอสเอ็มอีเข้าร่วม 10,000 รายภายในปี 2563

อ่านเพิ่มเติม
ที่มาของเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี จาก

Comments

There are no comments

Posting comments after has been disabled.

News Categoties