โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตามและตรวจสอบฯ (Machine Monitoring System) | News & Event

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตามและตรวจสอบฯ (Machine Monitoring System)

2019-03-01 04:37:00 Asia/Bangkok

ภาพความสำเร็จ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตามและตรวจสอบดูแลการทำงานของเครื่องจักร (Machine Monitoring System)


       กรุงเทพฯ 27 กุมภาพันธ์ 25627 - นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี แถลงเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีการสัมมนาเผยแพร่ Success Case ความสำเร็จการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการผ่าน 4 Tools (IT, Automation, Robot, Innovation) และ 1 กลยุทธ์การรวมกลุ่มเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทยด้วยแนวคิด “3–Stage Rocket Approach” หรือ จรวด 3 ขั้น ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน โดยมี ผู้บริหารกรมส่งเสริมเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี สื่อมวลชน และผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจำนวนมาก


machine-mornitoring-project


      นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี กล่าวถึงการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตามและตรวจสอบดูแลการทำงานของเครื่องจักร (Machine Monitoring System) ด้วยงบประมาณกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ปี 2561 ว่า เป็นการสร้างความเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่การผลิต ผ่านการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น Internet of Things (IoT) Artificial Intelligence (AI) และ Big Data มาประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นรูปแบบการทำงานอย่างชาญฉลาด เพื่อปรับโครงสร้างเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี


machine-mornitoring-project


machine-mornitoring-project


     โดยโครงการนี้ได้ดำเนินการผ่านสถาบันไทย-เยอรมัน โดยมีผู้เชี่ยวชาญ  ซึ่งภายในงานได้มีการนำเสนอ Success Case โดยผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากโครงการนี้ อาทิเช่น 
1. เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี จักรยานสยาม เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี จำกัด 
2. เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี ฟิวเจอร์การ์เม้นท์ จำกัด
3. เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี คอทโก้ พลาสติกส์ จำกัด 
4. เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี ฟูซันอินดัสเตรียล จำกัด
5. เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี จี พลาสติก จำกัด 
6. หจก.วี เจ รับเบอร์
7. เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด 
8. เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี ครีเอทีฟ อินโนเวชั่น จำกัดmachine-mornitoring-project


machine-mornitoring-project


machine-mornitoring-project


machine-mornitoring-project


อีกทั้งยังมี  “เสวนาแลกเปลี่ยนบูรณาการเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี ข้อคิดเห็นการพัฒนาการออกแบบระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตามและตรวจสอบดูแลการทำงานของเครื่องจักร (Machine Monitoring System)” พร้อมผลการประเมินรายกิจการให้สอดคล้องกัน และแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงาน พร้อมให้คำแนะนำในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  โดย
นายรุ่งศักดิ์ นาวงษ์ ที่ปรึกษาของโครงการ
นายบุญลือ บุญคง ที่ปรึกษาของโครงการ
นายทรงพล มงคลจีรวัฒน์ ที่ปรึกษาของโครงการ
ตัวแทนจากเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัดmachine-mornitoring-project


machine-mornitoring-project


​อ้างอิงเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี - กรมส่งเสริมเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี

Comments

There are no comments

Posting comments after has been disabled.

News Categoties