Blog | News

โครงการพัฒนาโรงงานเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีสู่ความเป็น โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)

ขอเชิญผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตตามแนวทางเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี 4.0 
เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงงานเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีสู่ความเป็น โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)

สร้างโอกาส สร้างตลาด สร้างการแข่งขัน กับ TGI

สอบถามการจองบูธนิทรรศการในราคาพิเศษได้แล้ววันนี้!!!

11 หน่วยงานเครือข่ายของกระทรวงเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีที่ร่วมขับเคลื่อนพันธกิจของเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีในยุคดิจิทัล

กระทรวงเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี มีสถาบันเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี จำนวน 11 สถาบัน 

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม : ITAP

ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วม   
"โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม : ITAP"

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีศึกษาดูงานและเยี่ยมชมงาน CHINA PLAS 2019 [เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีฝากประชาสัมพันธ์]

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ เมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมโรงงานและงานแสดงเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี CHINA PLAS 2019   ระหว่างวันที่ 19-23 พฤษภาคม 2562 

สัมมนา "เทคโนโลยี CAD/CAM อัจฉริยะ สำหรับการตัดเฉือนงานประเภท 5 แกน"

วันที่ 5 เมษายน 2562  สถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์ชลบุรี 
สัมมนาฟรี!!! รับจำนวนจำกัด

สัมมนา "กระบวนการ Reverse Engineering ไปสู่การออกแบบ เครื่องจักรกลความแม่นยำสูง"

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562
ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีอมตะนคร จ.ชลบุรี
บรรยายโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องจักร อ.ธวัชชัย นุชโสภา

Machine Shaft Alignment Workshop

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้วยชุดจำลอง Alignment Kit โดย สถาบันไทย–เยอรมัน ชลบุรี ประจำปี 2562

MOU signing ceremony between Thai-German Institute and Siam Michelin Company

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมมิชลิน และ พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างสถาบันไทย-เยอรมัน และ เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี สยามมิชลิน จำกัด 

อีกหนึ่งความเชื่อมั่นของบุคลากรไทย ต่อการพัฒนาเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีในภูมิภาค ASEAN

สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ AMEICC (AEM-METI Economic and Industrial Cooperation Committee) และ The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS), Japan ได้จัดฝึกอบรม ในหลักสูตร “Factory Maintenance Course-Electric Relay & Programing”

ติดอาวุธทางอาชีพด้วยการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สมัครได้แล้ววันนี้กับ ​การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับที่ 1

เรียน "ฟรี" มีงานทำ "100%" กับโครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

ฐานเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และฐานเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีผู้พัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี ​ฐานเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และ ฐานเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีผู้พัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (SI)

รับสมัครสถานประกอบการโรงงานผลิตแม่พิมพ์เข้าร่วม โครงการขยายผลการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน ปี 2562

ขอเชิญสถานประกอบกิจการโรงงานผลิตแม่พิมพ์เข้าร่วม 
"โครงการขยายผลการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน ปี 2562" 
(โรงงานผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก แม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่น หรือแม่พิมพ์ยาง)

สินเชื่อทรานส์ฟอร์เมชั่นและค่าจ้างที่ปรึกษา ให้เอสเอ็มอี ใช้ระบบอัติโนมัติและหุ่นยนต์

“โครงการยกระดับผลิตภาพสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ” 

สถาบันไทย-เยอรมัน แกนกลางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมััติ

เปิดภารกิจสถาบันไทย-เยอรมัน แกนกลางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของชาติ

Thailand Industry Expo 2018

TGI และพันธมิตรได้ร่วมแสดงนิทรรศการ ภายใน Robotics Cluster Pavilion ภายในงาน Thailand Industry Expo 2018
พร้อมทั้งเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีลงนามบันทึกความร่วมมือกับเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

คณะเยี่ยมชมจาก โรงแยกก๊าซธรรมชาติ เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี ปตท. จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
คณะผู้บริหารและพนักงาน จาก โรงแยกก๊าซธรรมชาติ เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร และการสร้างองค์กรแห่งเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีสถาบันไทย-เยอรมัน 

นโยบายเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี 4.0 ขับเคลื่อนเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีไทยสู่อนาคต

กับเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีการวันนี้ ประเด็นสำคัญที่กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวคงหนีไม่พ้น นโยบาย 4.0 หลากหลายความเห็นความเข้าใจที่มีต่อการก้าวสู่ยุคใหม่ของการผลิต หรือ มิติข้างเคียงที่เกี่ยวข้อง วันนี้ ทีมงาน Horizon ได้รับเกียรติจาก ผอ. สมหวัง บุญรักษ์เจริญ สถาบัน ไทย-เยอรมัน (TGI) ให้เกียรติสละเวลามาให้สัมภาษณ์

พลิกเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีสู่ยุคเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี 4.0 และ SME 4.0

กระทรวงเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีได้ร่วมกับสภาเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีแห่งเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี (ส.อ.ท.) จัดทำร่างยุทธศาสตร์ยกระดับเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีไทยไปสู่เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี 4.0 เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของรัฐบาลที่จะยกระดับเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีไปสู่เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรี 4.0

TGI เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีวิถีไทย 4.0

เส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่งสู่ความยั่งยืนนั้นมีได้หลายเส้นทาง เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ|สมัครฟรีกับการเลือกทางเดินที่กำหนดโดยนโยบายหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศนั้นๆ

Categoties